Akademia Ignatianum zaprasza na studia II stopnia

Od 19 lipca do 2 września w Akademii Ignatianum trwa nabór uzupełniający na studia II stopnia.

Kierunki, na których trwa nabór uzupełniający: 

Wydział Filozoficzny:
 • filozofia stacjonarne
 • kulturoznawstwo stacjonarne
 • dziennikarstwo stacjonarne

Wydział Pedagogiczny:

 • administracja i polityka publiczna stacjonarne
 • administracja i polityka publiczna niestacjonarne
 • filologia angielska stacjonarne
 • nauki o polityce stacjonarne
 • pedagogika stacjonarne
 • pedagogika niestacjonarne
 • praca socjalna stacjonarne
 • praca socjalna niestacjonarne

Szczegółowe informację odnośnie danego kierunku, znajdują się w ofercie edukacyjnej.

Rejestracja kandydatów na  studia II stopnia  w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji (SOR).

Opłata rekrutacyjna musi zostać dokonana do dnia 2 września 2019 r. Osoby  wpłacające opłatę rekrutacyjną  31 sierpnia, 1 lub 2 września proszone są o przesłanie skanu potwierdzenia dokonania opłaty za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacyjnego kandydata w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę/studia za granicą lub zdawali egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę" do 2005 r.) zobowiązani są do przesłania skanów wymaganych dokumentów za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi rekrutacji do dnia 2 września.

Za termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uznaje się datę wpłynięcia opłaty na rachunek bankowy Akademii Ignatianum w Krakowie.


data ostatniej modyfikacji: 2019-07-19 12:56:14
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Krakowie
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
boks_220.gif
agh_pl_220_300.jpg
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Collegium Humanisticum
 
Polityka Prywatności