Arteterapia z twórczą resocjalizacją - nowa specjalność na Pedagogice w Akademii Ignatianum

Akademia Ignatianum uruchamia w roku akademickim 2019/2020 nową specjalność na kierunku Pedagogika: Arteterapia z twórczą resocjalizacją dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia.

Studia dedykowane są osobom, które są aktywne na polu sztuki, dostrzegają jej terapeutyczny wymiar i chcą łączyć z działalnością pedagogiczną (profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.)

Oferta skierowania jest do absolwentów pierwszego stopnia studiów, po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, którzy w swoich zainteresowaniach koncentrują się na sztuce i swoją aktywność udokumentują w rekrutacyjnym portfolio. Przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na zdolności ekspresji poprzez sztukę, potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki.

W kolejnym etapie rekrutacji na specjalność przewidziana jest rozmowa Komisji Kwalifikacyjnej z kandydatem dotycząca jego zainteresowań, planów zawodowych, doświadczenia pedagogicznego i arteterapeutycznego, oczekiwań i wymagań dotyczących wybranej specjalności


data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02 11:24:45
Komentarze
 
Polityka Prywatności