I miejsce dla studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w IX Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego na UKSW w Warszawie

Studenci Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zajęli drużynowo pierwsze miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się dnia się 27 marca 2019 roku na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nasza drużyna to: ks. Paweł Ochocki, o. Rafał Waluch i ks. Piotr Żemojda. Natomiast ks. Piotr Żemojda zajął pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym. Opiekunem studentów z ramienia WPK UPJPII w Krakowie był ks. dr Bartłomiej Pieron.


data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29 08:40:03
Komentarze
 
Polityka Prywatności