Promocja książki o ŚDM na UPJPII z udziałem kard. Stanisława Dziwisza

„Młodzież chce zmienić świat poprzez miłość i życie ewangeliczne” – powtórzył z przekonaniem słowa papieża ks. kardynał Stanisław Dziwisz podczas piątkowego spotkania na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Pretekstem do rozmów o Światowych Dniach Młodzieży były w sposób oczywisty, te trwające obecnie w Panamie, ale i promocja wydanej w ostatnich dniach książki – „World Youth Day. 2016 Krakow. The School of Faith and Humanity - Światowy Dzień Młodzieży. Kraków 2016. Szkoła wiary i humanizmu” pod redakcją ks. prof. Józefa Stali i dr Pauliny Guzik.

To drugi tom publikacji, której pierwszy - Word Youth Days. A Testimony to The Hope of Young People. Światowe Dni Młodzieży. Świadectwo Nadziei Młodych Ludzi” pod red. Józefa Stali i Andrzeja Porębskiego został przygotowany w 2016 r. na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Pierwszy był niejako przygotowaniem do święta Młodych, przypominał poprzednie spotkania w różnych częściach świata, miał także – przekazywać czytelnikom w języku angielskim odniesienie do chrześcijańskiej tradycji i tożsamości Polski oraz jej wkładu w rozwój europejskiej kultury, dlatego z jednej strony zawierał odniesienia do wcześniejszych dni młodzieży i przygotowywała do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w szczególny sposób podejmując zagadnienie potrzeb, oczekiwań i duchowości współczesnej młodzieży – mówił ks. prof. Stala.

Obecnie wydana książka – jest rodzajem pomostu łączącego Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie ze Światowym Dniem Młodzieży w Panamie. Stąd z jednej strony odwołanie do owoców, rezultatów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a jednocześnie wskazanie na nowe wyzwania, które ujawniają się w ostatnich latach.

Zainicjowany przez Jana Pawła II fenomen jakim stało się ŚDM trwa i pogłębia wiarę młodych ludzi w Jezusa Chrystusa, chrześcijaństwo – tymi słowami witał uczestników spotkania ks. prof. Józef Stala, prorektor UPJPII ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej.

– Papież nosił zawsze w sobie, już od Krakowa jako ksiądz biskup, troskę o młodzież. Bardzo dużą wagę przykładał do duszpasterstwa młodzieży, on tę młodzież kochał, rozumiał. A młodzież na tę miłość odpowiadała przywiązaniem do niego i szli za nim. Widziałem to w Paryżu, gdzie przyszła tak ogromna ilość młodzieży, on zrozumiał, że młodzież szuka, jest wrażliwa na miłość, na prawdę, na kwestię wolności i potrzebuje przewodnika, potrzebuje pasterza, dlatego stał się nim i szedł z tą młodzieżą przez cały świat. I ta młodzież teraz też idzie, jak i szła wcześniej z papieżem Benedyktem.

Kardynał Stanisław Dziwisz był świadkiem wszystkich bez mała Światowych Dni Młodzieży uczestnicząc w nich u boku Jana Pawła II. Dzielił się więc swoją refleksją, jak zmieniało się podejście młodzieży do tych spotkań. Pierwsze wydawały się bardziej zabawą, bardziej dyskoteką, aż do ŚDM w Częstochowie, gdzie zdaniem kardynała nastąpił prawdziwy przełom – to była wielka formacja tej młodzieży i to nie była zabawa. Jak wtedy zauważył – Młodzież nie przyjeżdża po to aby się bawić, ale żeby przeżyć święto nowej ewangelizacji. Młodzież chce się modlić i to widzieliśmy w Krakowie. Oprócz radości na ulicach, na placach, w kościołach, w bazylice Mariackiej ta młodzież na klęczkach adorowała Pana Jezusa.

– Takimi dniami, które zmieniły charakter i treść Światowych Dni Młodzieży to niewątpliwie też te w roku 2000 w Rzymie. A w świecie – na pewno Denver, bo tam wszyscy byli przekonani, że papież przegra, młodzież nie przyjdzie. Oni liczyli, że przyjdzie 200 tys., a przyszło 800 tys. Też bardzo zapamiętałem Dni we Francji, w Paryżu. One na pewno miały charakter pogłębiania wiary, gdzie , jak to papież powiedział – młodzież chce zmienić świat poprzez miłość i poprzez życie ewangeliczne.

Kardynał Dziwisz zaakcentował swoją nadzieję, że i w Panamie będzie mniej zabawy a więcej refleksji, modlitwy i jedności w miłości.

Podkreślił, że trzeba robić wszystko, by owoce takich spotkań młodzieży trwały, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Krakowskie ŚDM to była wielka promocja Polski i duchowości, a także miłosierdzia.

– Przecież ta młodzież przeszła przez Łagiewniki – Sanktuarium i Centrum Jana Pawła II …”wyjdzie iskra z Krakowa” – myślę, że tę iskrę ta młodzież wzięła ze sobą i poniosła na cały świat.

– Pamiętamy liczne krytyki tych Dni Młodzieży. Po Krakowie nikt się już nie odważył, bo wszyscy zrozumieli, że to było wielkie dobro, że na tych owocach można budować… zwłaszcza w Polsce, która ciągle ma tendencję tego podziału, a może nienawiści nawet, tak że młodzież ma dużo do zrobienia – powiedział Kardynał.

Dr Paulina Guzik, redaktor prezentowanej książki poinformowała, że nowowydana książka w ubiegły piątek opuściła drukarnię, a w sobotę leciała już do Panamy razem ze studentami UPJPII-Sylwią Micyk i Kubą Stoszkiem, reporterami JP2TV, którzy śledzą wydarzenia w Panamie, także te z udziałem UPJPII (koncert organowy Witolda Zalewskiego i Hanny Zalewskiej oraz spektakl „Lilia”) dla licznych mediów, również dla TVP1.

– Ta publikacja jest niezwykłą przygodą, która po pierwsze będzie dobrą pomocą dla wychowawców młodzieży, żeby młodzież lepiej zrozumieć , a po drugie dla organizatorów ŚDM, żeby lepiej zrozumieć ŚDM i dobrze je zorganizować. Na publikację złożyły się artykuły licznych autorów, poczynając od ks. kardynała Stanisława Dziwisza, który opatrzył publikację wprowadzeniem. Wśród autorów są m.in.: szef ostatniego ŚDM z Janem Pawłem II – ks. Thomas Rosica CSB, który napisał o krakowskim ŚDMie, szef social mediów ŚDM krakowskiego – Gustavo Huguenina, a także pracownicy UPJPII, m.in. ks. Michał Drożdż, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Paulina Guzik, która podzieliła się w książce refleksjami nt. owoców krakowskiego ŚDM. W książce wypowiedzieli się tak naukowcy, jak i praktycy Światowych Dni Młodzieży – Chcemy by była ona podarowana jako prezent od Krakowa Światowym Dniom Młodzieży gdziekolwiek one dalej się odbędą.

Książka już została przekazana osobom, które pracowały przy poprzednich Dniach Młodzieży i tym organizującym je w Panamie. Egzemplarze zostaną przekazane organizatorom kolejnych Dni, których ogłosi papież w najbliższą niedzielę.

Książka „World Youth Day. 2016 Krakow. The School of Faith and Humanity”

Światowy Dzień Młodzieży. Kraków 2016. Szkoła wiary i humanizmu

Red. Józef Stala, Paulina Guzik, Kraków 2018 ukazała się w wersji angielskiej dzięki Wydawnictwu Naukowemu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.


data ostatniej modyfikacji: 2019-01-28 08:32:54
Komentarze
 
Polityka Prywatności