NEWSY Kraków
i małopolskie

Powołanie nowych członków Konwentu WSE

W dniu 10 grudnia władze Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera powołały na kolejne cztery lata nowych członków Konwentu.

Jest to organ opiniodawczo - doradczy, który zrzesza: 
  • przedstawicieli organów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, 
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
  • instytucje, stowarzyszenia naukowe, zawodowe oraz twórcze, 
  • organizacje pracodawców, przedsiębiorców o istotnym znaczeniu dla gospodarki, regionu i państwa,
  • oraz inne instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym istotne dla rozwoju Uczelni.

Do zadań Konwentu należy m.in

  • formułowanie założeń oraz pomoc w tworzeniu programów kształcenia,
  • podejmowanie inicjatyw służących nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy Uczelni,
  • wyrażanie opinii w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania Uczelni.

data ostatniej modyfikacji: 2018-12-14 12:58:56
Komentarze
Karate w Krakowie dla studentów


Nauka języków w Krakowie
boks.gif

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif
WSSIP_220.jpg
agh_pl_220_300.jpg
WSE_220.gif
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSIiZ - studenci
miniatura
 
Polityka Prywatności