Pielgrzymka dziękczynna Archidiecezji Krakowskiej do Rzymu za pontyfikat Jana Pawła II z udziałem UPJPII

Nie zabrakło Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podczas pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej do Rzymu. Reprezentują uczelnię m.in.: JM rektor ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej ks. prof. dr hab. Józef Stala, prorektor ds. studenckich i dydaktyki ks. dr hab. Robert Tyrała, prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej ks. dr hab. Antoni Świerczek, dr hab. Witold Zalewski dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. W każdej mszy św., czy to w bazylice Santa Maria Maggiore, czy w kościele Santo Spirito in Sassia, czy w samej Bazylice św. Piotra i przy grobie Ojca Świętego Jana Pawła II, wszędzie śpiewa Chór Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej został poproszony przez abpa Marka Jędraszewskiego o przygotowanie specjalnego koncertu muzyki kościelnej. Zabrzmiał 9 października właśnie w S. Maria Maggiore, jako szczególny, polski akcent w Rzymie.

KONCERT JUBILEUSZOWY

Totus Tuus

w 40 lat wyboru Jana Pawła II na stolicę św. Piotra

Jeśli dzisiaj, po czterdziestu latach jesteśmy w Rzymie, to dlatego, że tamten wieczór 16 października 1978 roku zapadł wszystkim ludziom dobrej woli na całym świecie w pamięć i serce. To było wydarzenie z Opatrzności Bożej i to, co później się dokonało w Polsce i w świecie, było tego najlepszym dowodem. To oczywiste więc, że Papież Jan Paweł II zmienił oblicze świata!

Koncert jubileuszowy w Rzymie, który zabrzmiał w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie oraz chóru Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie, który jest dziełem Akademii Muzycznej w Krakowie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kralowie, był dziękczynieniem za ten wyjątkowy pontyfikat w historii Kościoła, świata, ale nade wszystko Archidiecezji krakowskiej. Dlatego Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, prowadzi wiernych naszego lokalnego Kościoła do progów Apostolskich w pielgrzymce dziękczynnej naszej Archidiecezji, aby raz jeszcze powrócić do tamtych wydarzeń, aby pogłębiając wiarę, nieustannie wsłuchiwać się w głos św. Jana Pawła II: nie lękajcie się! oraz nieustannie przekraczać próg nadziei.

Muzyka, która zabrzmiała, powstała z inspiracji wiary będąc okazją do wsłuchania się w głos Kościoła pielgrzymującego przez wieki i dbającego o najważniejsze Jego dzieło jakim jest liturgia, która jest Jego źródłem i szczytem. A podczas której Bóg uświęca swój lud, człowiek zaś stworzony na obraz boży oddaje Mu cześć i uwielbienie. Jest więc to okazja do zatrzymania się nad pięknem muzyki, aby dostrzec piękno Boga. Tak by po powrocie do swojego miejsca zamieszkania promieniować nadzieją, która od Zmartwychwstałego pochodzi. Dlatego też w świątyni poświęconej Maryi Bogurodzicy, razem z Janem Pawłem i my dzisiaj wyznajemy: Totus tuus … cały Twój … Maryjo!

ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie


data ostatniej modyfikacji: 2018-10-10 15:21:32
Komentarze
 
Polityka Prywatności