NEWSY Kraków
i małopolskie

Psychologia w WSE w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza na studia na kierunku Psychologia.

Psychologia jest kierunkiem, który pozwala nie tylko lepiej rozumieć innych ludzi, ale i siebie. Uczyń pierwszy krok ku temu, aby zostać osobą, która pozwala innym osiągnąć cele, bądź coachem lub mentorem! 

Kierunek ten umożliwia zdobycie szeregu kompetencji, które są niezbędne na rynku pracy. Poprzez aktywne metody nauczania, pozwala nabyć również umiejętności miękkie. Studia umożliwiają zapoznanie się z szeregiem badań i materiałów istotnych w branży. Dostarczają nowości związanych z psychologią, które każdy student, chcący podążać tą ścieżką, powinien znać. Na plus wpływa również lokalizacja - studia w Krakowie to sama przyjemność ze względu na szereg dostępnych atrakcji!

Atuty kierunku:

 • solidne podstawy wiedzy psychologicznej zawarte w podstawowym i kierunkowym module kształcenia studiów licencjackich z możliwością kontynuacji studiów magisterskich,
 • najnowsze badania naukowe z dziedziny  psychologii i ich zastosowanie w różnych dziedzinach życia społecznego,
 • interdyscyplinarność kierunku przejawiająca się w łączeniu wiedzy psychologicznej z naukami społecznymi (socjologii, poznania i komunikacji społecznej, zarządzania humanistycznego), naukami ekonomicznymi (zarządzania) oraz naukami medycznymi (nauk o zdrowiu oraz kultury fizycznej),
 • koncepcja kształcenia mająca źródło zarówno w wymaganiach naukowych, jak również wyrażona w oczekiwaniach pracodawców i przedstawicielach branży usług psychologicznych,
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz aktywnych w zawodzie psychologów - praktyków z wieloletnim stażem pracy,
 • nastawienie na praktyczne stosowanie wiedzy psychologicznej w obecnych realiach rynkowych,
 • uzyskana w toku uczenia się wiedza, umiejętności i postawy  bezpośrednio przekładają się na praktykę życia zawodowego,
 • realizacja praktyk studenckich zapewnionych przez lokalny rynek organizacji zajmujących się wsparciem i rozwojem człowieka, instytucji społecznych rynku pracy, organizacji pozarządowych i firm biznesowych - najczęściej z Krakowa;
 • aktywne metody nauczania - ograniczenie liczby godzin wykładów na rzecz dyskusji, burzy mózgów, pracy w grupach, analizy przypadków oraz realizacji zespołowych i indywidualnych projektów; zachęcające do samodzielnego doświadczania, refleksji, krytycznego myślenia i  wnioskowania,
 • wszystkie przedmioty prowadzone są w oparciu zarówno o nowoczesne metody uczenia się osób dorosłych - od metod podających do aktywizujących, bazujące na wiedzy z obszaru neurodydaktyki,
 • zgłębienie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej, porozumiewania się, twórczości i stresu i jej zastosowania we współczesnym świecie społecznym;
 • poznanie i zastosowanie form profesjonalnego rozwoju takich jak: szkolenia, coaching i mentoring,
 • nastawienie na zdobywanie przez studentów wysokich kwalifikacji w zakresie pozyskiwania różnego typu informacji, ich selekcjonowania, analizy i prawidłowego wnioskowania w dziedzinie psychologii,
 • rozwijanie u studentów umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole,
 • rozwijanie umiejętności z zakresu asertywności oraz komunikacji bez przemocy;
 • poznanie zasad i rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i kreatywnych technik rozwiązywania problemów,
 • bliski kontakt i relacje z kadrą, co dodatkowo wspiera współpracę w różnych obszarach Psychologii,
 • nauka języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu A2, a studia kończą się egzaminem z języka angielskiego na poziomie B2.

data ostatniej modyfikacji: 2018-07-31 13:18:42
Komentarze
Karate w Krakowie dla studentów


Nauka języków w Krakowie
BezplatnyTest_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
Przeglad_uczelni_220.jpg
WSE_220.gif
misjaUJ_220_Cezary.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności