Geodezja Przedsiębiorcy Studenci po raz V na AGH!

Dział: Kraków

W ubiegły piątek (6 grudnia) na Akademii Górniczo-Hutniczej, na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska odbyło się V Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci. Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Geodetów Dahlta i miała ona na celu połączenie dwóch środowisk: studentów oraz przedsiębiorców, umożliwiające wymianę doświadczeń związanych z sytuacją na rynku pracy oraz nawiązanie współpracy między studentami, a przedstawicielami firm branży geodezyjnej.

Na początku V Forum GPS krótką przemowę wygłosił dziekan WGGiIŚ prof. Stanisław Gruszczyński, który powitał wszystkich zebranych. Następnie rozpoczęła się pierwsza część konferencji - konkursowa, międzyuczelniana sesja referatowa. W tym roku udział w niej wzięli studenci z kół naukowych z Warszawy, Wrocławia oraz Krakowa, którzy prezentowali wyniki swoich prac naukowych. Tematyka referatów była urozmaicona i dotyczyła m.in. wykorzystania aplikacji mobilnej ArcGIS Colector w zbieraniu i prezentacji danych przestrzennych, wpływu materiałów na jakość uzyskanych modeli trójwymiarowych, analizy dokładności pomiarów różnicowych DGNSS, a także wykrycia ścieków na Wiśle po awarii oczyszczalni „Czajka”. Prezentacje zaciekawiły słuchaczy, ponieważ po każdej z nich padało minimum kilka pytań.

O wynikach części konkursowej decydowało jury, w skład którego weszli opiekun KNG Dahlta dr inż. Tadeusz Szczutko oraz przedstawiciele zaproszonych na wydarzenie firm: p. Michał Polański z NaviGate, Pani Alicja Tama z Jacobs, Pan Wojciech Stolarski z Geotronics Dystrybucja, Pan Damian Wermiński z PGNiG oraz Pan Wiktor Salamaga z WISA. Wymienieni wyżej przedstawiciele w drugiej części konferencji wygłosili krótkie 10-minutowe prezentacje o działalności swoich firm, w których poruszali kwestie, jak funkcjonują poszczególne firmy oraz, jaką dziedziną geodezji się zajmują.

Trzecią częścią konferencji, wzbudzającą co roku najwięcej emocji, był Panel Dyskusyjny między stronami Forum. Tym razem to przedsiębiorcy musieli odpowiedzieć na pytania, które nurtowały wszystkich obecnych. Pytano o to, jak pracodawcy zachęcają studentów do pracy, o główne zalety danej firmy, a także o największe wyzwania, z którymi sobie poradzili. Była to naprawdę ciekawa i stanowczo za krótka dyskusja, jednak z uwagi na napięty harmonogram konferencji należało przejść do ostatniej części, którą było ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom części konkursowej. W tym roku najlepsi okazali się:

I miejsce: Łukasz Łobko (Koło Naukowe Geodetów Dahlta, Akademia Górniczo-Hutnicza) „Badanie geometrii elementów konstrukcji obiektu drewnianego pomierzonego skanerem laserowym”;
II miejsce: Paulina Konarzewska, Paweł Czernic (Koło Naukowe Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska) „Metody generowania trójwymiarowych modeli obiektów zabytkowych na podstawie danych fotogrametrycznych do wykorzystania w środowisku wirtualnej rzeczywistości”;
III miejsce: Przemysław Durda (Koło Naukowe Geodetów Dahlta, Akademia Górniczo-Hutnicza) „Próba określenia deformacji obiektu zabytkowego położonego na obszarze zagrożonym ruchami masowymi”.


Nagrody dla autorów najlepszych referatów ufundowały firmy zaproszone na konferencję. Dodatkowo  zwycięzcy otrzymali drobne upominki od firmy ESRI oraz Miernictwo Górnicze Piotra Szajta. Ponadto wsparcie finansowe na organizację konferencji uzyskano także od AGH oraz Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica w Krakowie.

V Forum GPS objęli patronatem honorowym prorektor AGH ds. studenckich dr hab. Anna Siwik oraz dziekan Wydziału GGiIŚ prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński. Patroni medialni tej konferencji to: redakcja miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl, portal gisplay.pl, portal studentnews.pl, BIS AGH, Radio1.7, KSAF

Dla nieobecnych nic straconego, ponieważ już teraz w imieniu KNG Dahlta zapraszamy na VI edycję Forum GPS w przyszłym roku!

Dajana Mielczarek
KNG Dahlta


data ostatniej modyfikacji: 2019-12-11 09:33:53
Komentarze
 
Polityka Prywatności