Student NEWS
Rozpoczęcie V Forum GPS przez prof. zw. Dr. hab. inż. Stanisława Gruszczyńskiego, Dziekana Wydziału GGiIŚ
Rozpoczęcie V Forum GPS przez prof. zw. Dr. hab. inż. Stanisława Gruszczyńskiego, Dziekana Wydziału GGiIŚ
miniatura Organizatorzy V Forum GPS
miniatura Rozpoczęcie V Forum GPS przez prof. zw. Dr. hab. inż. Stanisława Gruszczyńskiego, Dziekana Wydziału GGiIŚ