W Auditorium Maximum zainaugurowano nowy rok akademicki

Rozpoczynamy go jak zawsze z nadzieją, ale mamy też świadomość wyzwań, jakie ze sobą niesie. Zaczynamy bowiem działania w zmienionej Ustawą 2.0 uczelnianej rzeczywistości: na bazie nowego statutu uniwersytetu, który dziś wchodzi w życie - mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak, otwierając 656. rok akademicki. Główne uroczystości tradycyjnie poprzedziła msza w kolegiacie św. Anny oraz orszak profesorów, który przeszedł ulicami Krakowa.

Prof. Wojciech Nowak w swoim wystąpieniu, oprócz zagadnień związanych z wdrożeniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, podkreślił także coraz silniejszą obecność najstarszej polskiej uczelni w Europie. Świadczy o tym m.in. status Uniwersytetu Europejskiego, jaki UJ otrzymał w czerwcu br. wspólnie z uczelniami z Berlina, Bolonii, Edynburga, Leuven, Madrytu i Paryża tworzy konsorcjum naukowe UNA Europa.

- Znacząco zwiększyliśmy tzw. współczynnik umiędzynarodowienia. Poprzez działania w zakresie internacjonalizacji zauważamy znaczny wzrost rozpoznawalności naszej uczelni wśród studentów-cudzoziemców i zagranicznej kadry naukowej. W minionym roku akademickim na Uniwersytecie Jagiellońskim studiowało ponad 4,5 tysiąca studentów zagranicznych, co oznacza, że co siódmy student naszej uczelni to obcokrajowiec. Dynamicznie rozwija się także program wymiany tzw. profesorów wizytujących - mówił prof. Wojciech Nowak i dodał, że pozycja UJ w międzynarodowych rankingach zdecydowanie wzrosła, wymieniając Academic Ranking of World Universities, QS World University Ranking czy The Times Higher Education World University Ranking 2019.</p>

Rektor UJ podkreślił też, że wieloletni program remontowy przebiega planowo. W tym roku zakończyła się modernizacja nowej siedziby Instytutu Konfucjusza i Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Niebawem w nowej siedzibie rozpocznie działalność Szpital Uniwersytecki. Obecnie trwa przebudowa budynku przy ulicy Reymonta 4 na potrzeby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz przewiązki w obiekcie przy ulicy Oleandry, w której powierzchnię zajmie Centrum Wsparcia Dydaktyki, Instytut Psychologii i Dział ds. Osób Niepełnosprawnych. Inwestycje nie ominą także Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. W pierwszej kolejności powstanie tam infrastruktura sportowa. W planach jest także budowa domu studenckiego.

- Mamy wszyscy powód do dumy, że nową ustawę wypracowaliśmy nie drogą ostrych konfrontacji, ale bardzo pogłębionego dialogu. To był najszerszy proces konsultacji społecznych po 1989 roku - powiedział Jarosław Gowin, wicepremier oraz i minister nauki i szkolnictwa wyższego i dodał, że Konstytucja dla Nauki wyrosła z pewnej diagnozy sytuacji naszego kraju, którą przed laty najprecyzyjniej sformułował krakowski uczony prof. Jerzy Hausner, pisząc, że Polska uwięzła w pułapce średniego wzrostu.

- To dotyczyło również uczelni. Począwszy od nadmiernego umasowienia kształcenia i idącego w ślad za tym obniżenia jego poziomu, przez nadmierne obciążenie pracowników akademickich obowiązkami dydaktycznymi, co negatywnie oddziaływało na możliwości pracy naukowej. Przykładem tej pułapki średniego wzrostu były też pewne dysfunkcjonalne rozwiązania organizacyjne czy wreszcie zdecydowanie zbyt niski poziom finansowania polskich uczelni i instytutów naukowych - kontynuował.

Najważniejszy punkt uroczystości - immatrykulację studentów reprezentujących wszystkie 16 wydziałów - przeprowadził prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian, który złożył nowym żakom gratulacje i najlepsze życzenia. - Cieszę się, że po raz kolejny mogę witać nowe pokolenie młodych osób, chcących przez najbliższe lata związać swoje życie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Gratuluję słusznego wyboru uczelni. Wyboru, który z pewnością był okupiony ciężką pracą, ale udało się. Dołączyliście do studenckiego grona najbardziej prestiżowego uniwersytetu w naszym kraju. Wyrażam przekonanie, że z łatwością będziecie potrafili odnaleźć się w nowym środowisku - powiedział.

Podczas inauguracji wręczono także Laury Jagiellońskie - nagrody rektora UJ przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu 5 lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania. W tym roku nagrodzeni zostali reprezentująca nauki ścisłe i przyrodnicze prof. Małgorzata Barańska z Wydziału Chemii oraz w dziedzinie nauk medycznych prof. Gabriel Nowak z Wydziału Farmaceutycznego.

Przemówienie Rektora


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-01 14:44:03
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Krakowie
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni
boks_220.gif
agh_pl_220_300.jpg
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności