Dr Rafał Banka z UJ zdobywcą najważniejszego europejskiego grantu (ERC)

logo-400

Mereologiczną rekonstrukcją systemu metafizycznego w chińskim traktacie „Daodejing” zajmie się dr Rafał Banka z Wydziału Filozoficznego UJ, któremu przyznano grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC). Na 3-letnie badania w ramach programu Horyzont 2020 naukowiec dostanie prawie 230 tys. euro. Przypomnijmy, że w ub. roku te najbardziej prestiżowe stypendia na Starym Kontynencie otrzymali m. in. dr Michał Németh (Wydział Filologiczny UJ) i dr Tomasz Żuradzki (Wydział Filozoficzny UJ).

Granty ERC stwarzają naukowcom warunki do realizacji twórczych i nowatorskich projektów naukowych. ERC stosuje strategię bottom-up - nie definiuje tematyki badań. Naukowcy mogą więc składać wnioski ze wszystkich dziedzin wiedzy. Badacze mają również swobodę tworzenia zespołu naukowego oraz wyboru instytucji, w której projekt będzie realizowany. Lider projektu ma zagwarantowaną niezależność naukową. To on decyduje o sprawach merytorycznych i finansowych związanych z projektem.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznaje środki na 3 główne rodzaje projektów trwających do 5 lat. Starting Grants przeznaczone są dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 1,5 mln euro.

- Kolejny grant ERC dla badacza z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dla mnie potwierdzeniem, że obrana przez nas strategia motywowania naukowców do śmiałego występowania na międzynarodowych forach ze swoimi pomysłami, przynosi właściwe rezultaty. Nie mam wątpliwości, że badania wielu naszych pracowników reprezentują poziom światowy i tylko niewielki wysiłek dzieli ich od stania się laureatami znaczących konkursów i dołączenia do najbardziej rozpoznawanych w świecie naukowców. Do zadań uczelnianej administracji należy przekonanie ich do podjęcia tego ryzyka i maksymalne wsparcie w sprawach organizacyjnych. Sukces dr. Rafała Banki, skorelowany ze znaczącym awansem uczelni w rankingu szanghajskim, świadczy, że jesteśmy na właściwej ścieżce rozwoju - komentuje prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.

Celem projektu dr. Rafała Banki jest oparta na mereologii rekonstrukcja systemu metafizycznego w „Daodejing” - jednego z najważniejszych tekstów w filozofii chińskiej. Laureat, sięgając do najnowszych badań w dziedzinie mereologii, dokonana analizy fundamentalnych elementów metafizyki taoistycznej, która stanowić będzie punkt wyjścia do kolejnych etapów rekonstrukcji. Uwzględniają one m.in. reguły kompozycji, sposób trwania w czasie oraz przyczynowość. Naukowiec planuje także przyjrzeć się, jak uzyskana rekonstrukcja odnosi się do lokalizacji, zagadnienia szeroko dyskutowanego we współczesnej literaturze poświęconej mereologii.

- Badania najprawdopodobniej rozpocznę w pierwszym kwartale przyszłego roku. Z uwagi na charakter projektu będzie on przeprowadzony indywidualnie. Wszelako jest on punktem wyjścia do przyszłych badań na szerszą skalę, które będą wykonywane w zespole. Zajmując się filozofią chińską, zawsze interesowała mnie możliwość zintegrowania jej z innymi tradycjami, przede wszystkim zachodnią. Mój projekt stanowi właśnie taką propozycję. Ma za zadanie włączyć myśl taoistyczną do współczesnych badań w dziedzinie metafizyki - wyjaśnia zdobywca grantu ERC.

Dr Rafał Banka pracuje w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. W 2012 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy <em>Chińskie myślenie filozoficzne w Dazhuan, Daodejing i Zhuangzi. Analiza strategii metodologicznych</em>. Interesuje się filozofią chińską, filozofią porównawczą oraz współczesną estetyką i sztuką Państwa Środka. Badania prowadził również m.in. na uniwersytetach w Pekinie, Bochum, Trewirze i Nijmegen. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


data ostatniej modyfikacji: 2019-09-03 15:41:54
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Krakowie
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni
agh_pl_220_300.jpg
boks_220.gif
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności