Dodatkowa rekrutacja na studia II stopnia w UJ

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński zaprasza na studia II stopnia. Zapisy będą przyjmowane do 3 września na kierunki na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, lub dla których kandydat musi dostarczyć kserokopię odpowiednich dokumentów, oraz do 10 września dla pozostałych kierunków.

W piątek 19 lipca 2019 roku uruchomiona została sierpniowa rekrutacja uzupełniająca dla studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich.

Lista studiów prowadzących nabór uzupełniający (sierpniowy)

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim zachęcamy do zapoznania się z zasadami ubiegania się o przyjęcie i ofertą wszystkich studiów, które prowadzą aktualnie nabór sierpniowy oraz do dokonania rejestracji na wybrane kierunki. Rejestracja potrwa do:

  • 3 września dla studiów drugiego stopnia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów,
  • 10 września dla pozostałych studiów drugiego stopnia.

Powyższe listy studiów nie są jeszcze kompletne! Nabory na kolejne kierunki studiów drugiego stopnia, na które będą jeszcze miejsca, uruchomione zostaną w najbliższym czasie. Informacje na temat uruchamianych naborów są na bieżąco aktualizowane oraz umieszczane na stronie internetowej systemu ERK www.erk.uj.edu.pl.

Aby wyświetlić listę studiów prowadzących aktualnie rejestrację uzupełniającą na stronie www.erk.uj.edu.pl należy wybrać:

katalog studiów 2019/2020 » studia w języku polskim » obywatele polscy » zakładka: studia II stopnia » Rejestracja na studia - możliwa w tej chwili.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu rekrutacji dostępne są na stronie systemu ERK w kartach poszczególnych studiów oraz na stronie rekrutacji na studia w części „Studia II stopnia".


data ostatniej modyfikacji: 2019-07-31 13:01:14
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Krakowie
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni
boks_220.gif
WSE_220.gif
agh_pl_220_300.jpg
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studenci WSB
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności