Rekrutacja w AMA Film Academy

Rekrutacja w AMA Film Academy

Trwa rekrutacja na kierunki i kursy w AMA Film Academy. Proces rekrutacji polega na ocenie predyspozycji, zakresu wiedzy i poziomu zaawansowania umiejętności filmowych kandydata.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest przejście procesu rekrutacyjnego, na który składają się:

  • zapis online
  • potwierdzenie zapisu przesłane pocztą elektroniczną z sekretariatu AMA FILM ACADEMY
  • przesłanie CV oraz wskazanych w e-mailu prac w formie elektronicznej (mail, link, FTP) lub osobiste złożenie teczki w sekretariacie Szkoły
  • odbycie rozmowy rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Rozmowa ma charakter egzaminu wstępnego, obejmuje ocenę prac kandydata, zadania teoretyczne i praktyczne.

WYMAGANIA:

  • Podstawowa znajomość współczesnej historii filmu
  • Podstawowa znajomość zagadnień wybranego kierunku kształcenia
  • Ogólne obycie z zagadnieniami kultury i sztuki
  • Umiejętność logicznej analizy materiałów audiowizualnych, fotograficznych

Porady i informacje udzielane są pod numerem telefonu sekretariatu: +48 514-584-030

Kontakt w sprawach rekrutacji: rekrutacja@akademiamultiart.pl
AMA FILM ACADEMY zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników kursu lub odwołania kursu w przypadku
niewystarczającej liczby uczestników.

KIERUNKI NIESTACJONARNE

Reżyseria Filmowa

Rekrutacja do 30.07.2019

Dwuletni, czterosemestralny kurs poświęcony kompleksowej nauce realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Przygotowuje do samodzielnej pracy realizatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Scenariopisarstwo

Rekrutacja do 30.07.2019

Roczny, dwusemestralny kurs pisania scenariuszy filmu fabularnego i serialu TV. Nauka obejmuje kompleksowo specyfikę warsztatu scenarzysty. Przygotowuje do samodzielnej pracy zawodowej.

Produkcja Filmowa

Rekrutacja do 30.07.2019

Roczny, dwusemestralny kurs przygotowujący w nowoczesny sposób do samodzielnej pracy kreatywnego producenta filmowego, kierownika produkcji, kierownika planu, asystenta produkcji lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Kierunek Operatorski

Rekrutacja do 30.07.2019

Dwuletni, czterosemestralny kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Podyplomowy Kierunek Operatorski DOP Mastercalss

Podyplomowy Kierunek Operatorski – DOP  Masterclass to trwający pół roku praktyczny kurs sztuki operatorskiej na poziomie zaawansowanym, prowadzony w formie warsztatowej. Przygotowuje do samodzielnej pracy profesjonalnego operatora filmowego. Kurs może być prowadzony częściowo  w języku angielskim.

Rekrutacja od 01.09.2019 do 16.11.2019

Fotografia Kursy patronat CANON

Rekrutacja kwiecień, maj 2019

Kierunek Fotografia Niestacjonarny w AMA Film Academy to zbiór różnych kursów fotograficznych, które można ukończyć sekwencyjnie lub wybrać niektóre z nich.

Kurs Podstawowy

Kurs Zaawansowany

Poznaj swój aparat

Moduły tematyczne

Postprodukcja Obrazu

Rekrutacja do 30.07.2019

Dwuletni, czterosemestralny kompleksowy kurs postprodukcji obrazu w zakresie montażu filmowego, korekcji barwnej, efektów cyfrowych VFX oraz animacji 3D.

Realizacja Dźwięku w Filmie i Grach

Rekrutacja do 30.07.2019

Dwuletni, czterosemestralny kurs obejmujący całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, grach,TV, reklamie oraz multimediach. Jedyny w swoim rodzaju kierunek kształcenia w szkole filmowej.

Aktorstwo Filmowe

Rekrutacja do 30.07.2019

Dwuletni, czterosemestralny kurs sztuki aktorskiej specyficznej dla filmu, telewizji i reklamy, wzorowany na programach Camera Acting. Przygotowuje do samodzielnej pracy aktorskiej lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Podstawowy Kurs Filmowy

Rekrutacja od 01.09.2019 do 16.11.2019

Podstawowy Kurs Filmowy w AMA FILM ACADEMY obejmuje naukę filmowania, obsługę nowoczesnych kamer cyfrowych, elementy reżyserii, inscenizacji filmowej i sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym oraz wybrane zagadnienia z dziedziny języka filmowego.

Zaawansowany Kurs Filmowy

Rekrutacja do 01.06.2019

Zaawansowany Kurs Filmowy obejmuje naukę profesjonalnego filmowania nowoczesnymi kamerami i aparatami DSLR, naukę pisania tekstów filmowych ( pomysł, scenariusz, shooting list )  inscenizacji, reżyserii filmowej i sztuki operatorskiej na  zaawansowanym poziomie - semi profesjonalnym. Kurs uczy tworzenia klipów filmowych do internetu, teledysków, prostych form reklamowych, promocyjnych i informacyjnych, filmów korporacyjnych i eventowych

KIERUNKI STACJONARNE

Filmowy Stacjonarny

Rekrutacja do 30.07.2019

Roczny, dwusemestralny, dzienny kurs kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii i sztuki operatorskiej oraz postprodukcji obrazu na poziomie podstawowym. Daje mocne praktyczne podstawy w dziedzinie realizacji filmowej. Przygotowuje do kontynuacji nauki na kierunkach specjalistycznych.

Reżyseria Stacjonarny

Rekrutacja do 30.07.2019

Dwuletni, czterosemestralny, dzienny  kurs poświęcony kompleksowej nauce realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Przygotowuje do samodzielnej pracy realizatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Operatorski i Oświetleniowy Stacjonarny

Rekrutacja do 30.07.2019

Dwuletni, czterosemestralny, dzienny kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Montaż i Color Grading Stacjonarny

Rekrutacja do 30.07.2019

Dwuletni, czterosemestralny kompleksowy kurs postprodukcji obrazu w zakresie montażu filmowego i korekcji barwnej z elementami efektów cyfrowych VFX.

Organizacja Produkcji Filmowej i Mediów Stacjonarny

Rekrutacja do 30.07.2019

Dwuletni, czterosemestralny, dzienny kurs przygotowujący w nowoczesny sposób do samodzielnej pracy na stanowisku asystenta kierownika produkcji filmowej, kierownika produkcji medialnych.

Aktorski Stacjonarny

Rekrutacja do 30.07.2019

Dwuletni, czterosemestralny kurs sztuki aktorskiej specyficznej dla filmu, telewizji i reklamy, wzorowany na programach Camera Acting. Przygotowuje do samodzielnej pracy aktorskiej lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Realizacja Dźwięku Stacjonarny

Dwuletni, czterosemestralny kurs obejmujący całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, grach,TV, reklamie oraz multimediach. Jedyny w swoim rodzaju kierunek kształcenia w szkole filmowej.

Scenariopisarstwo Stacjonarny

Rekrutacja do 30.07.2019

Roczny, dwusemestralny w trybie stacjonarnym kurs pisania scenariuszy filmu fabularnego i serialu TV. Nauka obejmuje kompleksowo specyfikę warsztatu scenarzysty. Przygotowuje do samodzielnej pracy zawodowej.

Fotografia Stacjonarny

Rekrutacja do 30.07.2019

Roczny, dwusemestralny kurs sztuki fotografii. Kierunek Fotografia w AMA Film Academy jest kierunkiem prowadzonym na wysokim poziomie, a jednocześnie blisko realiów zawodowych w dziedzinie fotografii artystycznej i użytkowej.
Kierunek patronacki CANON. Firma CANON objęła oficjalnie patronat nad Kierunkami Fotografii w AMA.

Filmmaking Basic Course

Recruitment up till 30.07.2019

Directing - Cinematography -  Editing.

Gain experience across all filmmaking and screen content disciplines, such as screenwriting, producing, directing, camera and lighting, and editing. Prepares for the film director’s independent work or for continuing the film studies.

TUTAJ AKTUALNE ZAPISY


data ostatniej modyfikacji: 2019-05-29 10:54:23
Komentarze
 
Polityka Prywatności