Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych

29 czerwca 2018 r. w Collegium Novum UJ podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja), przedmiotem której będzie budowa i eksploatacja Laboratorium Badań Strukturalnych Makromolekuł i Nowych Materiałów w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Dokument sygnowali w Sali Senackiej rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz dyrektor Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych (ZIBJ) prof. Wiktor Matwiejew.

Informacje na temat planowanej współpracy oraz perspektyw, które otwiera projekt budowy laboratorium przedstawili pokrótce dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. Ewa Gudowska-Nowak oraz dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS prof. Marek Stankiewicz.

Ze strony Uniwersystetu Jagiellońskiego w spotkaniu wzięli także udział zastępcy dyrektora ds. administracyjno-finansowych Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS dr Adriana Wawrzyniak oraz mgr Michał Młynarczyk, natomiast ZIBJ reprezentowali także wicedyrektor prof. Michaił Itkis, starosta Grupy Polskiej w ZIBJ dr Władysław Chmielowski, pełnomocny przedstawiciel rządu RP w Komitecie Pełnomocnych Przedstawicieli ZIBJ prof. Michael Waligórski oraz przewodniczący Komisji Pełnomocnego Przedstawiciela prof. Mieczysław Budzyński.

Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych został utworzony w 1956 r. jako odpowiedź bloku wschodniego na powstanie Europejskiego Centrum Badań Jądrowych (CERN). Stopniowo oba ośrodki rozwinęły jednak współpracę naukową. Obecnie w ZIBJ pracuje ponad 1000 naukowców z 18 państw członkowskich: Armenii, Azerbajdżanu, Białorusi, Bułgarii, Czech, Gruzji, Kazachstanu, KRL-D, Kuby, Mołdawii, Mongolii, Polski, Federacji Rosyjskiej, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu oraz Wietnamu.

Działalność instytutu obejmuje fundamentalne badania naukowe w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, fizyki jądrowej i fizyki fazy skondensowanej materii, rozwój i wdrażanie zaawansowanych technologii oraz edukację w tych dziedzinach.


data ostatniej modyfikacji: 2018-07-02 11:28:03
Komentarze
 
Polityka Prywatności