NEWSY Kraków
i małopolskie

tag

Wydział Chemii UJ i Grupa Azoty podpisały porozumienie o współpracy

Logo UJ

Współpracę naukowo-badawczą w zakresie nauk chemicznych, nowych materiałów i technologii oraz ochrony środowiska zakłada umowa zawarta pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego a Grupą Azoty (GA). Dokument podpisali w poniedziałek prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn i wiceprezes Zarządu GA dr Grzegorz Kądzielawski.

Współpraca będzie realizowana poprzez wspólne projekty naukowo-badawcze i wystąpienia o dofinansowanie projektów badawczych, dokonanie zleconych opracowań naukowo-badawczych oraz realizację prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Umowa ponadto przewiduje organizację praktyk studenckich i staży naukowych, a także uczestnictwo pracowników w zespołach doradczych rozpatrujących zlecone projekty badawcze.

- Podpisana dzisiaj umowa jest sformalizowaniem trwającej od wielu lat owocnej współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego a Grupą Azoty SA. Otwierają się przed nami nowe możliwości współdziałania. Firma uzyskuje wsparcie mocnego partnera akademickiego w zakresie potencjału kadrowego i infrastrukturalnego, podczas gdy uczelnia szansę realizacji prac o charakterze aplikacyjnym w otoczeniu zainteresowanym absorpcją uzyskiwanych wyników. Skorzystają również nasi studenci, dla których Grupa Azoty przygotuje szeroką ofertę szkoleniowo-stażową oraz otworzy perspektywy przyszłego zatrudnienia - mówi prof. Piotr Kuśtrowski, dziekan Wydziału Chemii UJ.

Wydział Chemii UJ powstał w 1981 roku, choć za datę narodzin chemii uniwersyteckiej w Krakowie uważa się rok 1783. Obecnie składa się z 12 zakładów. Oferuje studia I, II i III stopnia m.in. na kierunkach chemia, chemia medyczna, ochrona środowiska, chemia środowiskowa i biologia środowiska. W ramach studiów realizuje nowoczesne programy nauczania i zapewnia dostęp do aparatury badawczej na najwyższym, światowym poziomie. Absolwenci są chętnie zatrudniani w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, inspektoratach ochrony środowiska, stacjach monitoringu środowiska, pracowniach konserwacji dzieł sztuki czy szkolnictwie. Wydział w skali Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wiodącą jednostką prowadzącą badania o charakterze aplikacyjnym, będące przedmiotem działań komercjalizacyjnych. W 2013 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, w uznaniu osiągnięć naukowych i organizacyjnych, przyznał Wydziałowi Chemii UJ najwyższą kategorię A+. Od września ubiegłego roku mieści się w nowoczesnej siedzibie przy ul. Gronostajowej 2.

Grupa Azoty to największa polska korporacja chemiczna i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje 2. pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz 3. pozycję w produkcji Poliamidu 6. Takie produkty jak melamina, kaprolaktam, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.


data ostatniej modyfikacji: 2018-04-24 10:22:24
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA
Karate w Krakowie dla studentów


Nauka języków w Krakowie
boks.gif

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
boks_220.gif
WSSIP_220.jpg
Ignatianum_220_uzupelniajacy_2019.jpg
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 10
miniatura
miniatura studenci
 
Polityka Prywatności