2021-10-14 09:00

Świadek Dziejów Narodu. Kardynał Adam Stefan Sapieha w dokumentach archiwalnych - konferencja w UPJPII

Konferencja odbędzie się 14 października w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie. Początek o godzinie 9:00.

Program konferencji

9:00–10:45

Otwarcie konferencji przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ks. prof. dr. hab. Roberta Tyrałę

Sesja I
Był wielkim synem swojej Ojczyzny (św. Jan Paweł II)
Kardynał Adam Stefan Sapieha na tle epoki
ks. prof. dr hab. Jacek Urban

Postać kardynała Adama Stefana Sapiehy w świetle materiałów archiwalnych
ks. prof. dr hab. Józef Marecki

PRZERWA 11:00–13:00

Sesja II
Kardynał Adam Stefan Sapieha jako…
Kapłan, ordynariusz i metropolita
mgr Magdalena Marosz
Biskup swego Krakowa i swego Kościoła
dr hab. Łucja Marek, dr Anna Czocher
Inicjator i propagator dzieł charytatywnych
mgr Sławomir Furtak, ks. prof. dr hab. Józef Marecki
Inspirator i współuczestnik życia społecznego
mgr Maria Konieczna, mgr Stanisława Piotrowska
Wielki syn swojej ojczyzny
dr hab. Cecylia Kuta, dr Rafał Opulski

PRZERWA 13:30–15:30 Sesja III

Pozostanie wśród nas duchem swych czynów (kard. Stefan Wyszyński)
Prezentacja projektu badawczego „Świadek Dziejów Narodu. Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867–1951) w dokumentach archiwalnych”
ks. prof. dr hab. Józef Marecki
Wystawa „Świadek Dziejów Narodu. Kardynał Adam Stefan Sapieha w dokumentach archiwalnych”
mgr Stanisława Piotrowska Informacja o stronie www projektu „Świadek Dziejów Narodu. Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867–1951) w dokumentach archiwalnych”
ks. dr Wacław Umiński CM
„Świadek Dziejów Narodu. Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867–1951) w dokumentach archiwalnych” – prezentacja publikacji
Piotr Bunar, dyrektor wydawnictwa AVALON

Dyskusja i podsumowanie konferencji

Konferencja jest podsumowaniem projektu Świadek Dziejów Narodu. Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867–1951) w dokumentach archiwalnych realizowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „DIALOG” w latach 2018–2021 (nr rej. DIALOG 0243/2018). Celem projektu było pozyskanie źródeł archiwalnych związanych z życiem i działalnością kard. A. S. Sapiehy przechowywanych w archiwach w Polsce i poza jej granicami, niedostępnych dla ogółu badaczy, a następnie ich wybór, opracowanie i udostępnienie w formie publikacji.
Przeprowadzono kwerendę w ponad 40 archiwach i bibliotekach krajowych oraz zagranicznych. Wybrane materiały źródłowe podzielono na pięć grup tematycznych: działalność duszpasterska, kościelno-organizacyjna, charytatywna, społeczna i polityczna kard. A. S. Sapiehy. Na bazie pozyskanych materiałów zespół historyków przygotował pięciotomową publikację, w której znajdują się łącznie 553 teksty źródłowe.


data ostatniej modyfikacji: 2021-10-08 13:52:02
Komentarze
 
Polityka Prywatności