Przejdź do: newsy Kraków
2019-12-06

V Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Forum GPS jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim, które co roku orgaznizowane jest przez Koło Naukowe Geodetów Dahlta. Tegoroczna, już 5 edycja odbędzie się 6 grudnia 2019 roku na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Forum ma na celu wzmocnienie integracji i współpracy środowiska studentów działających w kołach naukowych z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami oraz osobami aktywnie funkcjonującymi w branży geodezyjnej, geoinformatycznej i okołogeodezyjnej. Jednym z ciekawszych etapów Forum będzie panel dyskusyjny, w którym referenci będą mogli omówić i skonsultować swoje spostrzeżenia z poprzednich części. Dodatkowym atutem jest możliwość wysłuchania Forum bez jakichkolwiek opłat, dzięki czemu każda zainteresowana geodezją osoba będzie mogła poszerzyć swoje naukowe horyzonty.

Tegoroczna edycja forum podzielona jest na 3 sesje:

1. Sesja referatowa (konkursowa), podczas której reprezentanci kół naukowych mają okazję przedstawić swoje osiągnięcia naukowe i poddać je ocenie - osobom aktywnie funkcjonującym w branży;

2. Sesja prezentacyjna, umożliwiająca przedsiębiorcom prezentację własnej działalności oraz świadczonych usług w kontekście wymagań stawianych pracownikom;

3. Panel dyskusyjny, który jest okazją do skonfrontowania wzajemnych oczekiwań między studentami a potencjalnymi przyszłymi pracodawcami oraz omówienie kierunków zmian i wyzwań, jakie stoją przed branżą geodezyjną.

W Forum GPS jak co roku aktywnie biorą udział władze wydziału oraz nauczyciele akademiccy, którzy również bardzo chętnie włączają się w dyskusję, przedstawiając tym samym swój punkt widzenia.

Podczas tegorocznej, 5 edycji Forum będziemy mieli okazję wysłuchać prelegentów z różnych Kół Naukowych z całej Polski, a także usłyszmy przedstawicieli wielu firm branży geodezyjnej. Ramowy harmonogram wydarzenia już wkrótce!


data ostatniej modyfikacji: 2019-11-04 10:04:43
Komentarze
 
Polityka Prywatności