Przejdź do: newsy Kraków
14.01-27.02.2019

Pamięć Polski - Dokumenty Niepodległej - wystawa w UJ

Clipboard02

Wystawa będzie czynna do 27 lutego w Bibliotece Jagiellońskiej przy ul. Oleandry 3.

Na wystawie prezentowane są archiwalia uhonorowane w tym roku wpisem na tę prestiżową listę. Wśród nich znalazły się również przechowywane na co dzień w Bibliotece Jagiellońskiej - atlas, mapa i rękopisy Eugeniusza Romera związane z jego działalnością w procesie kształtowania granic Polski:

 • "Dzienniki paryskie" z 1919 r. (BJ Rkp. 10243 II, BJ Rkp. 10244 III)
 • Notatki z pobytu w Rydze w 1920 r. (BJ Rkp. 10247 I)
 • "Geograficzno-statystyczny atlas Polski" redagowany i opracowany przez Eugeniusza Romera ze współudziałem licznych współpracowników. Warszawa, Kraków 1916. (76678 III Mag. Kartogr.)

Na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w III edycji trafiła również rosyjska mapa drogowa z odległościami podanymi w wiorstach, z ręcznie naniesioną (czerwonym atramentem) granicą polsko-rosyjską z 1920 r. Na odwrocie w lewym górnym rogu dopisek wykonany ręką Eugeniusza Romera (piórem): „Mapa na której wykreśliłem granicę polsko-rosyjską z traktatu /preliminarz/ rygskiego[!] dnia 8/X około 4 rano – rysunek zaaprobowany z poprawką przez eksp. Rosyjskiego, jen. [Teodora] Nowickiego. E. Romer. Ryga 8. X. 1920”. W prawym dolnym rogu mapy, ołówkiem, ręką E. Romera: „Mapa oryginalna /[jeden z 2. egz. oryginalnych] na której wyznaczono X. 1920 w Rydze preliminarzową granicę. Nb egz. rysowany przez deleg. sowiecką podpisany N tj. ich główny ekspert jenerał [Teodor] Nowicki. Del[egacja] rosyjska otrzymała taki sam egzemplarz podpisany R – tj. Romer”. (BJ Kartogr. M 49/29)

Opisy wszystkich obiektów i związane z nimi historie dostępne są na stronie: pamiecpolski.archiwa.gov.pl.

Lista obiektów:

 • Stefan Żeromski, "Przedwiośnie" – rękopis oprawny, autograf (ok. 1921–1924)
 • Unikatowy egzemplarz pierwszego wydania broszury politycznej „Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość?” z 1800 roku
 • Akta Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Polskiej Akademii Umiejętności 1815-1872-1918
 • Uchwała połączonych Izb Sejmowych w sprawie wprowadzenia kokardy narodowej z 7 lutego 1831 roku
 • Zespół akt Naczelnego Komitetu Narodowego ([1911] 1914–1920 [1930])
 • Dokumentacja Polskiej Organizacji Wojskowej (1914–1920)
 • Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z 31 października 1918 roku
 • Afisz „Rada Regencyjna do Narodu Polskiego!” z 11 listopada 1918 roku
 • Plakaty z okresu wojny polsko-bolszewickiej (1919–1920)
 • Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze 18 marca 1921 roku
 • Polska jednostka monetarna – złoty ([1919]–1924) - zespół monet, ich prób oraz wzorów banknotów
 • Dokumenty Powstania Wielkopolskiego (1918-1919)
 • Akta Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza (1918–1922)
 • Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podpisany 16 lipca 1922 r. w Katowicach
 • Akta Wydziału Narodowego Polskiego (1917–1918)
 • Henryk Sienkiewicz, Trylogia. Autografy powieści: "Ogniem i mieczem", "Potop", "Pan Wołodyjowski" (1882-1888)
 • Atlas, mapa i rękopisy Eugeniusza Romera związane z jego działalnością w procesie kształtowania granic Polski (1916-1920)
 • Film „Polonia Restituta” z 1928 roku
 • Dokumenty związane z budową portu w Gdyni (1921–1927)

data ostatniej modyfikacji: 2019-01-30 14:02:50
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Krakowie
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
boks_220.gif
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
agh_pl_220_300.jpg
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 7
miniatura
 
Polityka Prywatności