Kraków - imprezy, koncerty, informacje

kategoria
Przejdź do: newsy Kraków
2018-03-16

Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej - promocja książki w UJ

Promocja książki Roberta Kłosowicza "Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej" odbędzie się 15 marca o godzinie 17:00 w Bibliotece Jagiellońskiej przy ul. Oleandry 3 w Krakowie.

Na początku XXI wieku świat wciąż boryka się z tak poważnymi wyzwaniami, jak skrajne ubóstwo, cywilizacyjny niedorozwój, łamanie praw człowieka, konflikty zbrojne, uchodźstwo, analfabetyzm i epidemie. Problemy te dotykają przede wszystkim około 2 miliardów ludzi żyjących w mniej więcej 40 państwach o wysokim stopniu dysfunkcyjności. Według indeksów, opracowywanych przez różne organizacje międzynarodowe, instytucje rządowe i think tanki, najwięcej dysfunkcyjnych państw znajduje się w regionie Afryki Subsaharyjskiej.

Dysfunkcyjność państw afrykańskich dotyczy jednak wielu płaszczyzn i może wyglądać odmiennie w różnych częściach kontynentu. Celem monografii jest próba ukazania tego problemu w rozmaitych kontekstach oraz z uwzględnieniem współczesnej kondycji państw regionu. Intencją autora nie jest i nigdy nie była chęć dołączenia do grona afropesymistów, postrzegających Afrykę Subsaharyjską jako region "upadły". U genezy przeprowadzonych badań i powstania niniejszej publikacji leżała chęć lepszego zrozumienia zjawiska dysfunkcyjności państw oraz przyczyn, które sprawiły, że najbardziej dotknięty tym problemem jest właśnie obszar Afryki Subsaharyjskiej.

Książkę "Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej" można kupić za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ - historyk, badacz stosunków międzynarodowych. Wykłada w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Jagiellońskim Centrum Badań Afrykanistycznych i redaguje serię wydawniczą "Studia nad Rozwojem". Specjalizuje się w badaniu problemów państwowości, bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktów zbrojnych w Afryce Subsaharyjskiej. Jest autorem 5 monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz redaktorem naukowym 8 prac zbiorowych.


data ostatniej modyfikacji: 2018-03-02 13:05:46
Komentarze
Karate w Krakowie dla studentów


Nauka języków w Krakowie
BezplatnyTest_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSE_220.gif
agh_pl_220_300.jpg
Przeglad_uczelni_220.jpg
misjaUJ_220_Cezary.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności