www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »

Kraków - imprezy, koncerty, informacje

kategoria
Przejdź do: newsy Kraków
24-25.10.2017

Prawo i moralność w życiu publicznym - konferencja w UPJPII

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października w siedzibie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Konferencje z cyklu "Etyka i życie publiczne" corocznie podejmują zagadnienia, które w sposób szczególny dotyczą ważnych i aktualnych problemów etycznych oraz ich obecności w życiu publicznym. Dotychczas badano wolność i władzę, kłamstwo, autentyczność, równość, chciwość, zaufanie, nienawiść, wrażliwość i obojętność, uczciwość i rzetelność. W roku 2017 organizatorzy chcą zaproponować naukową debatę na temat relacji prawa i moralności w życiu publicznym.

Organizatorzy zapraszają do filozoficznej analizy relacji prawa i moralności oraz badania jej przejawów w różnych sferach życia publicznego: w ekonomii, w mediach, w medycynie, w nauce, w polityce. Chcą przyjrzeć się temu, w jaki sposób prawo (polskie, europejskie, międzynarodowe) jest kształtowane przez moralność i etykę, a także temu, w jaki sposób wpływa ono na rozstrzygnięcia o charakterze moralnym uczestników życia publicznego oraz na refleksję naukową etyków. Czy jest możliwe prawo aksjologicznie neutralne, a jeśli tak, dlaczego mielibyśmy chcieć je urzeczywistnić? W kwestiach szczegółowych organizatorzy proponują zbadanie relacji prawa i moralności w etykach zawodowych (konflikt sumienia), a także w prywatnym życiu obywateli (czy zakaz prawny jest zakazem moralnym? Czy to co prawo dopuszcza jest też moralnie dozwolone?). Chcą również prześledzić, w jaki sposób, według różnych teorii etycznych i koncepcji prawa, należy rozwiązywać konflikty między prawem stanowionym a moralnością.

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem i abstraktem wystąpienia w języku polskim lub angielskim (max. 2000 znaków) należy nadsyłać do 02.10.2017r.

Szczegóły na stronie uczelni.


data ostatniej modyfikacji: 2017-07-24 10:11:47
Komentarze

Nauka języków w twoim mieście
Instytut_Austriacki_220.jpg

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wykład
Karate w Krakowie dla studentów