NEWSY Kraków
i małopolskie

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018

Strona www: wyprawabari.edu.pl
Dział: Kraków

W dniach 2 do 16 listopada odbyła się XVII Wyprawa BARI organizowana przez Koło Naukowe Geodetów Dahlta (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) we współpracy z archeologami z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tegoroczna wyprawa otrzymała wsparcie finansowe w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt wspiera wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności.

Tegoroczną destynacją Wyprawy była Jordania. Prace inwentaryzacyjne miały pionierski charakter w mało poznanej archeologicznie części państwa – prowincjach Al-Tafila i Ma'an, gdzie Polscy archeolodzy z Instytutu Archeologii UJ prowadzą unikalne badania, mające na celu poznanie dokładniej historii rejonu, a także ochronę dziedzictwa kulturowego.

Tegoroczna edycja skupiła się na opracowaniu metodologii inwentaryzacji obiektów archeologicznych w pustynnych warunkach terenowych. Podczas XVII Wyprawy BARI inwentaryzacji poddane zostały dwa stanowiska archeologiczne: starożytne miasto Tuwaneh oraz rzymski fort wojskowy Dajaniya. Uczestnicy Wyprawy mieli do wykonania zadania, których zakres na bieżąco konsultowany był ze stacjonującymi na miejscu archeologami. Prace terenowe rozpoczęto od zastabilizowania i wyznaczenia współrzędnych globalnych geodezyjnej osnowy pomiarowej na obu stanowiskach. W tym celu wykorzystano pomiary satelitarne oraz klasyczne pomiary tachimetryczne.

Wykonano naziemne skanowanie laserowe całego fortu oraz wybranych części miasta Tuwaneh – między innymi teren „karawanseraju”. Podczas jednego dnia pozyskiwane były dane z kilkudziesięciu stanowisk skanera (FARO M70). Pomiary  wspierane  były  osnową  skaningową  (tarcze),  której współrzędne wyznaczono tachimetrycznie w układzie globalnym. Podczas prac skaningowych wykorzystano także skaner ręczny FARO Freestyle3D. Wykonano nim inwentaryzację pozostałości archeologicznych wewnątrz fortu. Zebrano olbrzymie ilości danych, które pozwolą stworzyć modele przestrzenne badanych obiektów w postaci chmur punków.

Ważnym aspektem prac było wykorzystanie fotogrametrii bliskiego zasięgu. Dzięki wykonanym zdjęciom stworzone zostały numeryczne modele terenu oraz ortofotomapy badanych stanowisk, a także modele 3D wybranych obiektów – podziemnego tunelu w mieście Tuwaneh oraz pozostałości starożytnych łaźni. Ponadto, ponieważ pozostałości starożytnego Tuwaneh są przedmiotem postępującej działalności rabunkowej, zdjęcia fotogrametryczne wykorzystano do dokumentacji 119 wkopów grabieżczych.

Dzięki uprzejmości Sponsora – Firmy Navigate – uczestnicy mieli możliwość zabrania ze sobą nowoczesnego odbiornika GNSS Spectra Precision SP60, który pozwala na wykorzystanie poprawek Trimble CenterPoint RTX w czasie rzeczywistym. Technologia RTX ta umożliwia pomiary jednym odbiornikiem na całym świecie i w każdych warunkach z dokładnością 2 cm w poziomie bez korzystania z sieci naziemnych stacji referencyjnych. Innowacyjność technologii RTX jest bardzo pomocna podczas prac geodezyjnych wspomagających badania archeologiczne. Odbiornik SP60 wykorzystany został do pomiaru punktów osnowy oraz punktów charakterystycznych niezbędnych do wykonania wirtualnej wycieczki po forcie Dajaniya. Zdjęcia panoramiczne wykonane zostały kamerami sferycznymi Theta S.C. otrzymanymi od Ricoh Polska.

Pozyskane dane przestrzenne staną się bazą danych o obiektach dziedzictwa kulturowego, a ich opracowanie pozwoli na stworzenie kompleksowej dokumentacji archeologicznej. Otrzymane rezultaty i wyniki prac zostaną zaprezentowane szerszemu gronu na konferencjach geodezyjnych oraz interdyscyplinarnych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Więcej informacji o projekcie: https://web.facebook.com/WyprawyBARI oraz http://wyprawabari.edu.pl .


data ostatniej modyfikacji: 2019-01-03 10:24:54
Komentarze
Karate w Krakowie dla studentów


Nauka języków w Krakowie
boks.gif

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif
agh_pl_220_300.jpg
WSSIP_220.jpg
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Joanna Świeciak-Zaparucha
miniatura
 
Polityka Prywatności