www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »

NEWSY Kraków
i małopolskie

Podsumowanie​​ -​​ XVI​​ Wyprawa​​ Bari

Dział: Kraków

Po​​ 4​​ latach​​ w​​ świat​​ wyruszyła​​ kolejna,​​ szesnasta​​ już,​​ Wyprawa​​ BARI.​​ W​​ tym​​ roku członkom​​ Koła​​ Naukowego​​ Geodetów​​ Dahlta​​ udało​​ się​​ odwiedzić​​ wpisane​​ na​​ Listę Światowego​​ Dziedzictwa​​ UNESCO​​ cypryjskie​​ Pafos,​​ które​​ w​​ tym​​ roku​​ cieszy​​ się​​ tytułem Europejskiej​​ Stolicy​​ Kultury.​​ Tegoroczny​​ wyjazd​​ skupiony​​ był​​ na​​ Parku​​ Archeologicznym Kato​​ Pafos.​​ Dzięki​​ współpracy​​ z​​ archeologami​​ z​​ Uniwersytetu​​ Jagiellońskiego​​ w​​ Krakowie można było​​ nie​​ tylko​​ pomóc​​ im​​ w​​ ich​​ pracach,​​ ale​​ także​​ szczegółowo​​ zwiedzić​​ wszystkie zakątki​​ parku.

Park​​ Archeologiczny​​ Kato​​ Pafos​​ od​​ 1980​​ roku​​ widnieje​​ na​​ Światowej​​ Liście Dziedzictwa​​ UNESCO.​​ Prace​​ wykopaliskowe​​ ​​ w​​ nim​​ prowadzone​​ głównie​​ przez​​ Polaków z​​ krakowskiej​​ oraz​​ warszawskiej​​ ekspedycji,​​ ponadto​​ na​​ miejscu​​ pracują​​ również  Cypryjczycy,​​ Włosi,​​ Francuzi​​ oraz​​ Australijczycy.​​ Dzięki​​ ich​​ odkryciom​​ możemy​​ cieszyć​​ oko zabytkami,​​ które​​ swoją​​ genezą​​ sięgają​​ przez​​ średniowiecze​​ do​​ czasów​​ antycznych.​​ Główną
atrakcję
​​ stanowią​​ zjawiskowe​​ mozaiki​​ znajdujące​​ się​​ w​​ dawnych​​ rzymskich​​ willach.​​ Ukazują sceny​​ z​​ greckiej​​ mitologii​​ m.in​​ bogów​​ jak​​ np.​​ Dionizos​​ i​​ Apollo,​​ a​​ także​​ greckich​​ bohaterów​​ - Herkulesa,​​ Tezeusza​​ walczącego​​ z​​ minotaurem,​​ Achillesa​​ i​​ Orfeusza .​​ W​​ centrum starożytnego​​ miasta​​ możemy​​ podziwiać​​ ruiny​​ rzymskiej​​ Agory​​ oraz​​ znajdującego​​ się​​ w pobliżu​​ Odeonu,​​ na​​ którym​​ wystawiano​​ sztuki​​ muzyczne.​​ Nad​​ wszystkim​​ góruje majestatyczna​​ biała​​ latarnia​​ morska.​​ Budowla​​ ta​​ została​​ wzniesiona​​ w​​ XIX​​ wieku​​ na szczycie​​ antycznego​​ akropolu.​​ Ze​​ wzgórza​​ rozpościera​​ sięmalowniczy​​ widok​​ na​​ cały​​ Park, w​​ tym​​ północno-zachodnią​​ zatokę,​​ gdzie​​ krakowscy​​ archeolodzy​​ poszukują​​ drugiego​​ portu miasta.​​ Na​​ terenie​​ Parku​​ można​​ również​​ podziwiać​​ ruiny​​ frankijskiego​​ zamku​​ zwanego Saranda​​ Kolones​​ i​​ wiele​​ innych​​ zabytków.

Nasze
​​ prace​​ odbywaliśmy​​ po​​ konsultacjach​​ ze​​ stacjonującymi​​ na​​ miejscu archeologami.​​ Głównym​​ celem​​ było​​ wykonanie​​ skaningu​​ laserowego​​ głębokiej​​ fosy, mogącej​​ być​​ pozostałościami​​ po​​ starożytnym​​ porcie.​​ Do​​ tego​​ celu​​ wykorzystaliśmy​​ skaner Z+F​​ Imager​​ 5010C ,​​ którym​​ udało​​ się​​ uchwycić​​ również​​ chmury​​ punktów​​ z​​ kamiennych jaskiń​​ i​​ tuneli.​​ Dodatkową​​ pracą​​ było​​ przeprowadzenie​​ kompleksowej,​​ fotogrametrycznej inwentaryzacji​​ Odeonu​​ polegającej​​ na​​ pomiarach​​ skaningowych,​​ wykonaniu​​ zdjęć naziemnych​​ oraz​​ lotniczych.​​ Oprócz​​ nich​​ postanowiliśmy​​ również​​ wykonać​​ serię fotogrametrycznych​​ zdjęć​​ naziemnych​​ oraz​​ lotniczych​​ w​​ celu​​ późniejszej​​ analizy​​ wyników otrzymanych​​ modeli​​ 3D.​​ Nad​​ częścią​​ Parku​​ odbyliśmy​​ naloty​​ dronem​​ potrzebne​​ do utworzenia​​ ortofotomapy​​ i​​ numerycznego​​ modelu​​ terenu.​​ Mieliśmy​​ możliwość​​ pomiaru fotopunktów​​ odbiornikiem​​ GNSS​​ GeoMax​​ Zenith25​​ Pro​​ oraz​​ SpectraPrecision​​ SP60.​​ Drugi​​ z nich​​ posiada​​ wbudowany​​ moduł​​ RTX,​​ który​​ znacznie​​ ułatwił​​ nam​​ pracę,​​ ale​​ też​​ zachęcił​​ nas​​ do przeprowadzenia​​ badań​​ nad​​ osiąganymi​​ przez​​ niego​​ realnymidokładnościami​​ (pionową​​ oraz poziomą).​​ Umożliwił​​ on​​ również​​ pomiar​​ punktów​​ niezbędnych​​ do​​ wykonania​​ wirtualnej​​ wycieczki
po
​​ Parku.​​ Dzięki​​ kamerom​​ sferycznym​​ Theta​​ SC​​ udostępnionym​​ nam​​ przez​​ firmę​​ Ricoh​​ udało nam​​ się​​ uwiecznić​​ większą​​ część​​ szlaków​​ turystycznych​​ oraz​​ wykopalisk.

Obiekty
​​ małogabarytowe ,takie​​ jak​​ starożytne​​ ceramiczne​​ naczynia​​ oraz​​ lampki​​ oliwne zostały​​ udokumentowane​​ dzięki​​ za utomatyzowanej​​ platformie​​ fotogrametrycznej​​ FocusSphere
zbudowanej
​​ w​​ ramach​​ kołowego​​ projektu​​ pod​​ kierownictwem​​ jednego​​ z​​ uczestników​​ wyprawy, Witolda​​ Niewiem.​​ Zastosowanie​​ tego​​ typu​​ sprzętu​​ pełniło​​ istotną​​ rolę​​ przy​​ kruchych​​ naczyniach,
które​​ ​​ wrażliwe​​ na​​ każdą​​ ingerencję​​ w​​ ich​​ strukturę.​​ Urządzenie​​ to​​ dzięki​​ silnikowi​​ obraca blatem,​​ na​​ którym​​ znajduje​​ się​​ przedmiot.​​ Równocześnie​​ wykonuje​​ zdjęcia​​ fotogrametryczne aparatemumieszczonym​​ na​​ wysięgniku,​​ który​​ dzięki​​ swojej​​ konstrukcji​​ umożliwia​​ regularne pokrycie​​ obiektu​​ zdjęciami.​​ Cięższe​​ zabytki,​​ takie​​ jak​​ detale​​ architektoniczne,​​ z ostały sfotografowane​​ w​​ terenie​​ przy​​ użyciu​​ statywu.

Wszystkie
​​ pomiary​​ zostały​​ zrealizowane​​ w​​ trakcie​​ dwóch​​ tygodni​​ naszego​​ pobytu​​ na Cyprze.​​ Zebraliśmy​​ kilkaset​​ gigabajtów​​ danych,​​ które​​ zamierzamy​​ regularnie​​ i​​ stopniowo opracowywać​​ i​​ prezentować​​ archeologom​​ z​​ Paphos​​ Agora​​ Project.

Serdecznie
​​ dziękujemy​​ wsparciu​​ uczelni​​ i​​ sponsorów,​​ bez​​ których​​ nasza​​ Wyprawa​​ nie doszłaby​​ do​​ skutku.​​ Szczególne​​ wyrazy​​ wdzięczności​​ kierujemy​​ do​​ pani​​ profesor​​ Ewdoksii Papuci-Władyki,​​ która​​ jako​​ Kierownik​​ Projektu​​ oraz​​ Zakładu​​ Archeologii​​ Klasycznej​​ zapewniła nam​​ wsparcie​​ naukowe​​ i​​ techniczne​​ podczas​​ naszego​​ wyjazdu​​ oraz​​ była​​ główną​​ koordynatorką współpracy​​ pomiędzy​​ Akademią​​ Górniczo​​ -​​ Hutniczą​​ oraz​​ Uniwersytetem​​ Jagiellońskim.​​ Więcej aktualności​​ można​​ znaleźć​​ na​​ wyprawabari.agh.edu.pl

data ostatniej modyfikacji: 2017-10-04 14:05:04
Komentarze

Nauka języków w twoim mieście
Instytut_Austriacki_220.jpg

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni
w Polsce
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 08
miniatura
miniatura
Karate w Krakowie dla studentów