Przejdź do: newsy Kraków
2019-10-23 18:00

Normatywy WSW czyli bezpieka w wojsku - spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej

Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8), 23 października 2019 r., godz. 18.

Dyskusja będzie się obracać wokół książki „Normatywy WSW (1957-1990)” (IPN, Katowice-Kraków, 2019). Wybór, wstęp i opracowanie obszernej publikacji to dzieło Bartosza Kapuściaka z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach, który będzie gościem spotkania. Wydawnictwo jest kolejnym tomem z serii Oddziału IPN w Krakowie „Normatywy aparatu represji” i stanowi jedną z odsłon centralnego projektu badawczego Instytutu „Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX wieku”.

Wojskowa Służba Wewnętrzna została powołana 10 stycznia 1957 r. rozkazem ministra obrony narodowej gen. Mariana Spychalskiego, który równocześnie polecał rozformować organy Informacji Wojskowej. Czy rzeczywiście popaździernikowa odwilż objęła także struktury armii?

Czy powołanie WSW w miejsce osławionej Informacji Wojskowej, która stosowała szczególnie brutalne, wzorowane na sowieckich, metody rozprawy z podziemiem niepodległościowym, było faktycznie przełomem, czy tylko zmianą szyldu?

Czy WSW stanowiła formację kontrwywiadowczą, czy była raczej jednym z najważniejszych narzędzi represji, stosowanych przez władców PRL wobec Polaków?

Jakie były największe z punktu widzenia komunistycznych władz sukcesy, a jakie porażki WSW? Jak w tym kontekście postrzegać przypadek płk. Ryszarda Kuklińskiego czy wymieniony we wstępie do książki przypadek kpt. Jerzego Sumińskiego, oficera Wydziału VI, który w 1981 r. uciekł wraz z rodziną za granicę?

data ostatniej modyfikacji: 2019-10-17 15:16:34
Komentarze
 
Polityka Prywatności