Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Licencjonowane Centrum Egzaminacyjne TELC

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Tel. 12 293-52-14

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ma uprawnienia do oferowania i przeprowadzania następujących egzaminów:


1) TELC The European Language Certificates - z języka:

 • angielskiego
 • niemieckiego
 • francuskiego
 • hiszpańskiego
 • włoskiego
 • rosyjskiego
Telc to system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego : uczenia się, nauczania, oceniania, uwzględniając różne poziomy zawansowania A2, B1, B2 oraz profil ogólny bądź biznesowy. telc jest administrowany przez organizację WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) we Frankfurcie n / Menem będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe potwierdzające znajomość języka obcego.

Egzamin telc składa się z dwóch części :

 • w części pisemnej egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia ogólnego sensu tekstu czytanego oraz wypowiedzi wcześniej utrwalonej , należy również napisać list na określony temat i wykazać się wiedzą leksykalno-gramatyczną,
 • część ustna (rozmowa w języku obcym) obejmuje zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w rozmowie przeprowadzonej między sobą lub z egzaminatorem.
Więcej informacji: http://sjo.uek.krakow.pl/site/certyfikaty/newsy/id/2


2) LCCI International Qualifications :
 • English for Business - 2 stopień
 • English for Business - 3 stopień
 • English for Business - 4 stopień
 • English for Tourism - 2 stopień
 • English for Accounting - 3 stopień
więcej informacji http://sjo.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/247

3) CCIP - Centrum egzaminacyjne Paryskiej Izby Handlu i Przemysłu (Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris) organizuje egzaminy z języka francuskiego na poziomach
 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
Sesje odbywają się raz w roku (początek maja). Egzaminy składają się z części pisemnej (sprawdzanej w Paryżu) i części ustnej (przygotowanej i przeprowadzanej przez lektorów j. francuskiego UEK).

Więcej informacji http://sjo.uek.krakow.pl/site/certyfikaty/newsy/id/3


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności