Instytut Cervantesa w Krakowie - centrum egzaminacyjne DELE

ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel. +48 12 421 32 55

Egzaminy DELE

Skrót "DELE" oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.

W zależności od poziomu zaawansowania, w ramach DELE można uzyskać dyplomy:

  • DELE A1
  • DELE A1 dla uczniów
  • DELE A2
  • DELE B1
  • DELE A2/B1 dla uczniów
  • DELE B2
  • DELE C1
  • DELE C2

 
Polityka Prywatności