Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - Centrum Egzaminacyjne

Uniwersytet-Papieski

31-004 Kraków,
ul. Franciszkańska 1, pok. 014
tel. 12 422 57 85 w. 740

The European Language Certificates (TELC) jest rozpoznawalnym i uznawanym dokumentem na polu certyfikatów językowych i systemów testowych w większości europejskich krajów. Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez TELC GmbH.

Korzyści z uzyskania certyfikatu TELC:

- TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, a jego uzyskanie stanowi dowód na opanowanie języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych
w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching,
- egzaminy TELC nastawione są na komunikację językową przy uwzględnianiu aspektów zawodowych,
- egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej),
- egzamin TELC jest dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom B2),
- TELC dostosowany jest do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań mieszkańców współczesnej Europy,
- egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe
w wielu uczelniach państwowych i niepaństwowych.


 
Polityka Prywatności