To najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego w sferze nauki i migracji. Każdego roku do egzaminu IELTS przystępuje ponad 1,5 miliona kandydatów. Egzamin to dla nich pierwszy krok w kierunku zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. Ocenia poziom znajomości angielskiego osób, którzy chcą studiować lub pracować w otoczeniu anglojęzycznym.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27, paw. F, 2p,
31-510 Kraków
tel. (12) 293 74 14

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  ma uprawnienia do oferowania i przeprowadzania następujących egzaminów:


1) LCCI International Qualifications :

 • English for Business - 2 stopień
 • English for Business - 3 stopień
 • English for Business - 4 stopień
 • English for Tourism - 2 stopień
 • English for Accounting - 3 stopień
więcej informacji   http://sjo.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/247


2) TELC The European Language Certificates - z języka:

 • angielskiego
 • niemieckiego
 • francuskiego
 • hiszpańskiego
 • włoskiego
 • rosyjskiego 
Telc to system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego : uczenia się, nauczania, oceniania, uwzględniając różne poziomy zawansowania A2, B1, B2 oraz  profil ogólny bądź biznesowy. telc jest administrowany przez organizację WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) we Frankfurcie n / Menem  będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe potwierdzające znajomość języka obcego.

Egzamin telc składa się z dwóch części :

 • w części pisemnej egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia ogólnego sensu tekstu czytanego oraz wypowiedzi wcześniej utrwalonej , należy również napisać list na określony temat i wykazać się wiedzą leksykalno-gramatyczną,
 • część ustna (rozmowa w języku obcym) obejmuje zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w rozmowie przeprowadzonej między sobą  lub z egzaminatorem.
Więcej informacji:  http://sjo.uek.krakow.pl/site/certyfikaty/newsy/id/2


3) CCIP - Centrum egzaminacyjne Paryskiej Izby Handlu i Przemysłu (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris) organizuje egzaminy z języka francuskiego na poziomach
 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
Sesje odbywają się raz w roku (początek maja). Egzaminy składają się z części pisemnej (sprawdzanej w Paryżu) i części ustnej (przygotowanej i przeprowadzanej przez lektorów j. francuskiego UEK).

Więcej informacji  http://sjo.uek.krakow.pl/site/certyfikaty/newsy/id/3Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Egzaminy językowe

Nauka języków w Krakowie
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif
 
Polityka Prywatności