Egzaminy językowe angielski

powiat
miejscowość
Nazwa egzaminu
Zastosowanie

MAK - Kraków / Al. Pokoju , ośrodek egzaminacyjny Pearson

Al. Pokoju 5a/6, 31-548 Kraków
tel. 12-4138534,4138998

Pearson Language Assessments organizuje egzaminy w celu umożliwienia osobom uczącym się języka angielskiego, dla których nie jest on pierwszym językiem, ocenę umiejętności i ich oficjalne potwierdzenie. London Tests of English (LTE) jest organizowany w kooperacji z Edexel.

Egzaminy LTE motywują i pomagają w nabyciu pewności siebie London Tests of English są egzaminami sprawdzającymi wiedzę w oparciu o scenariusze z życia codziennego, co pozwala uczniom posługującym się innymi językami na swobodną komunikację oraz zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Egzaminy LTE są autentyczne i wymagają wiedzy przydatnej przy porozumiewaniu się. Egzaminy kładą nacisk na komunikację w sytuacjach z życia wziętych a nie na zapamiętywanie formalnego słownictwa i struktur językowych. Dlatego też testy oparte są o scenariusze z życia wzięte a nie o ćwiczenia gramatyczne i koncentrują się na umiejętnościach rozumienia i płynnej komunikacji.

Egzaminy LTE są komunikatywne i oparte o powszechnie dostępne na rynku materiały do nauki. Zadania egzaminacyjne na poszczególnych poziomach przypominają zadania pojawiające się w podręcznikach do komunikatywnej nauki języka dostępnych na rynku. Przygotowując się zatem do egzaminów wykorzystywać można różnorodne materiały i sytuacje.

Egzaminy LTE są wszechstronne - obejmują wszystkie cztery umiejętności. Umiejętności słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem i pisania sprawdzane są w jednym egzaminie pisemnym a do egzaminu ustnego można przystąpić przed lub po egzaminie pisemnym. Dzięki nastawieniu na komunikatywność egzaminy są krótsze, równocześnie zapewniając wysoką jakość.

Egzaminy LTE sprawdzają i stanowią poświadczenie wiedzy. Testy przygotowywane są i oceniane przez zespół fachowców a kandydaci, którzy uzyskają pozytywną ocenę otrzymują zaświadczenie od największej instytucji organizującej egzaminy w Zjednoczonym Królestwie, Edexcel, Pearson Company.

Egzaminy LTE dostarczają informacji zwrotnych i upraszczają administrację. Stosując system bieżącego oceniania (e-Pen) i system usług centrum egzaminacyjnego w sieci (Edexcel Online) szybko informują o indywidualnych wynikach egzaminów.

LTE składają się z dwóch części: egzaminu pisemnego i ustnego. Część pisemna sprawdza umiejętność słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem oraz pisania i oceniana jest przez zewnętrznych egzaminatorów w Zjednoczonym Królestwie. Egzamin ustny oceniany jest przez przeszkolonych egzaminatorów krajowych i przesyłany jest do Zjednoczonego Królestwa do zatwierdzenia przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

LTE mogą być zdawane na sześciu poziomach według standardów Common European Framework of References for Languages. (Ujednolicone Standardy Europejskie dla Języków).

Egzamin FCE jest przygotowany przez ekspertów językowych Cambridge ESOL. Ocenia on umiejętność komunikacji w języku angielskim w rzeczywistych sytuacjach, stąd wynika jego popularność wśród osób posługujących się językiem angielskim w szkole i w pracy.

Certyfikaty Cambridge są najbardziej obiektywnym i najbardziej prestiżowym ukoronowaniem zdobytych umiejętności językowych. Certyfikaty Cambridge są honorowane przez liczne uniwersytety oraz instytucje edukacyjne na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka będące warunkiem przyjęcia na studia oraz
uznawane przez największe, międzynarodowe firmy na całym świecie przy rekrutacji pracowników na stanowiska wymagające znajomości języka Angielskiego oraz przy awansie zawodowym.

W Polsce egzamin ten jest również honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka Angielskiego, wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które uznaje ten egzamin jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Egzamin ten raz zdany jest ważny bezterminowo!

Więcej informacji na temat struktury egzaminu, terminów sesji egzaminacyjnych jak również próbki egzaminów, na stronie:

http://www.britishcouncil.org/pl/poland-fce.htm

 Karate w Krakowie dla studentów


Nauka języków w twoim mieście
BezplatnyTest_220.gif

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif
 
Polityka Prywatności