Przejdź do: newsy Kraków
16-17.09.2019

Sorbenty mineralne – surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie - konferencja w AGH

Konferencja naukowo-techniczna „Sorbenty mineralne – surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie” odbędzie się w dniach 16-17 września 2019 r. w Jerzmanowicach koło Krakowa.

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia:

 • surowce do produkcji sorbentów mineralnych,
 • sorbenty mineralne w energetyce,
 • otrzymywanie i zastosowanie węgli aktywnych i innych sorbentów organicznych,
 • synteza sorbentów z materiałów odpadowych,
 • modyfikacja właściwości technologicznych sorbentów,
 • właściwości powierzchniowe i strukturalne sorbentów,
 • sorpcja na materiałach porowatych i nieporowatych,
 • zastosowanie sorbentów do oczyszczania ścieków, wód i rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • sorpcja zanieczyszczeń w technologiach oczyszczania wody do spożycia,
 • wykorzystanie sorbentów w ratownictwie chemiczno-ekologicznym,
 • sorbenty w rolnictwie, przemyśle farmaceutycznym, rafineryjnym i innych branżach przemysłu,
 • sekwestracja CO2,
 • magazynowanie energii przy użyciu sorbentów,
 • zagospodarowanie zużytych sorbentów,
 • zagadnienia społeczno-prawne związane z zastosowaniem sorbentów.

data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30 10:30:13
Komentarze
 
Polityka Prywatności