Kraków - imprezy, koncerty, informacje

kategoria
Przejdź do: newsy Kraków
2018-11-27 18:00

Promocja książki Magdaleny Banaszkiewicz "Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa"

Wydarzenie odbędzie się 27 listopada o godzinie 18:00 w Bibliotece Jagiellońskiej przy ul. Oleandry 3.

Książka przedstawia fenomen transformacji dziedzictwa socjalistycznego pod wpływem rozwoju turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej.

Za klucz interpretacyjny dla analizy zjawisk turystycznych posłużyły najważniejsze koncepcje badawcze wypracowane w ostatnich latach na gruncie antropologii i socjologii turystyki, skupiające się wokół problematyki doświadczenia turystycznego oraz jego roli w tworzeniu i funkcjonowaniu atrakcji turystycznych.

W dyskusji towarzyszącej promocji obok Autorki udział wezmą:

  • Paweł Cywiński, portal Post-turysta.pl;
  • Agnieszka Konior, Instytut Kultury WZiKS UJ;
  • Zygmunt Kruczek, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków;
  • Michał Kuryłowicz, Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ.

Spotkanie poprowadzi Paweł Plichta z Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ.

Prof. dr hab. Wiesław Alejziak: […] Książka jest jedna z pierwszych polskich prac, które podejmują tytułowa problematykę w sposób tak szeroki, wypełniając jednocześnie pewna lukę istniejącą w literaturze turystycznej. Warto podkreślić, ze próba wypełnienia tej luki jest tym cenniejsza, że cechuje ją podejście interdyscyplinarne, a przedstawione analizy, interpretacje i stanowiska w dużej części znajdują oparcie w badaniach empirycznych.

Dr hab. Łukasz Gaweł: Operując plastycznym językiem, autorka wprowadza czytelnika w interesującą ją problematykę; swobodnie kreśli granice pola badawczego, nie tracąc z oczu szerokiego horyzontu wielości możliwych spojrzeń wynikających z różnych metodologii i dyscyplin naukowych, w których kręgu zainteresowań pozostaje turystyka.


data ostatniej modyfikacji: 2018-11-21 12:40:27
Komentarze
Karate w Krakowie dla studentów


Nauka języków w Krakowie
boks.gif

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
WSE_220.gif
boks_220.gif
agh_pl_220_300.jpg
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Aleksandra Korszuń
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
 
Polityka Prywatności