Egzaminy językowe angielski

powiat
miejscowość
Nazwa egzaminu
Zastosowanie

Szkoła Języków Obcych "Profi-Lingua" - Kraków, ośrodek egzaminacyjny

ul. Podwale 6/7, 31-118 Kraków
tel. 12 426 16 01, 12 426 16 03

ul. Lubostroń 15, 30-383 Kraków
tel. 72 641 00 87/86

EGZAMINY - JĘZYK ANGIELSKI

TELC (The European Language Certificates)
Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej. Wiele szkół wyższych na terenie Polski zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe. Egzaminy TELC są także uznawane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych. W chwili obecnej certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1.

Egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem, natomiast część ustna to rozmowa w danym języku. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się certyfikat, potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przesyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec.
Szkoła Profi-Lingua, jako centrum egzaminacyjne The European Language Certificates ma prawo przeprowadzać próbne i właściwe egzaminy TELC w swoich oddziałach.

LCCI London Chamber of Commerce and Industry
Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa jest jedną z ważniejszych instytucji, oferującą egzaminy w dziedzinie biznesu. Certyfikaty i dyplomy LCCI są przydatne dla osób, które planują studiować za granicą (np. w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii). Certyfikaty LCCI to tzw. międzynarodowy "passport to employment". Są cennym uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych, stanowią podstawę do zatrudnienia menedżerów, są honorowane w ponad 80 krajach świata, często honorowane w bankach i innych instytucjach finansowych.

EFB English for Business
Egzaminy EFB są to pisemne i ustne egzaminy z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w sprawach dotyczących biznesu. Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej, doboru odpowiedniego tonu, formy i zawartości pisemnej wypowiedzi w zależności od wymagań sytuacji. EFB dostępny jest na pięciu poziomach zaawansowania. Egzaminy odbywają się w z góry określonych terminach w tym samym dniu na całym świecie (4 sesje w roku), a także w dowolnym terminie na specjalne życzenie kandydata. Szkoła Profi-Lingua posiada status autoryzowanego Ośrodka Egzaminacyjnego London Chamber of Commerce and Industry, co daje jej prawo przeprowadzania egzaminów LCCI w swoich siedzibach.

Egzaminy językowe
Karate w Krakowie dla studentów


Nauka języków w Krakowie
BezplatnyTest_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
 
Polityka Prywatności