studentnews.pl
Uniwersytet Jagielloński powołał skład rady uczelni - Powrót do wpisu
Uniwersytet Jagielloński powołał skład rady uczelni
30 stycznia Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał pierwszą radę uczelni, której kadencja potrwa do końca przyszłego roku. W jej skład weszło 7 osób, w tym 3 spoza wspólnoty UJ. Utworzenie takich gremiów na uczelniach publicznych przewiduje nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2018 roku.